/logo/logo.png

Forretningsbetingelser for Focus2web

Følgende forretningsbetingelser er gældende fra 13. september 2008
Generelt
Focus2web leverer diverse ydelser/kompetencer inden for webdesign og grafik. Focus2web har følgende betingelser, som skal overholdes i forbindelse med disse kompetencer/ydelser

Betalingsbetingelser
Webdesign og grafiske materialer faktureres forud. Med 50 % ved ordreafgivelse og 50 % ved levering. Faktura og fakturering foregår altid elektronisk via e-mail, og med betaling ved bankoverførsel.

Betalingsfrist er netto 7 dage. Focus2web forbeholder sig retten til prisændringer. Kunden er ansvarlig for at betale for services, fra disse er etableret og indtil de er opsagt på skrift i henhold til den enkelte aftales regler.

Ved for sen indbetaling skal der svares renter i forhold til renteloven 2 % pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdatoen. Der opkræves et gebyr på 100 Kr. pr. påkravsskrivelse, der fortages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum.

Herefter tilsendes et betalingskrav, hvis betalingen ikke er focus2web i hænde efter ti dage fra påkravsdatoen, vil focus2web forbeholde sig rette til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso.

Copyright og ophavsret
De færdig leverede materiale forbliver focus2webs ejendom, indtil fremsendte fakturaer er betalt. Såfremt der udarbejdes udkast, design eller layout og det, efter fremsendelse til godkendelse, vælges at sende opgaven til produktion andetsteds, så vil vi fakturere dig for alt det udførte arbejdet, hvilket kan udgøre mere end de 50 % der er betalt ved aftalens indgåelse.

Godkendelse
Udkast/layout godkendes ved fremsendelse/fremvisning på testsider. Ved din godkendelse accepterer du såvel layout som tekster, stavning og grafik. Ændringer efter godkendelse er ikke inklusive i den opgivne pris. Der vil i givet fald blive udarbejdet tilbud på sådanne ændringer.

Fortrydelsesret
En opgave kan annulleres til en hver tid, såfremt den ikke er påbegyndt. Hvis den først er påbegyndt fakturerer vi dig for de omkostninger produktet løber op i frem til annulleringen.

Domæneregistrering
Ved domæneregistrering gælder de til en hver tid gældende regler for DK-Hostmaster eller lignende domænemyndighed. Oprettelse af domæne er altid forudbetalt til Focus2web, medmindre kunden i forvejen har et registreret domæne.

Ansvar
Focus2web kan på ingen måde drages til ansvar for det leverede produkt. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Focus2web ikke ansvaret for uforudsete følger af brugen af produktet. Ligesom det er kundens ansvar at indholdet lever op til alle gældende lovmæssige regler.

Backup
Backup Kunden skal til enhver tid sikre sig, at data og andre informationer ikke går tabt ved løbende at tage backup af filer og databaser.


Focus2web.dk
V/Maibritt Nielsen
 
Bakkedraget 12
4160 Herlufmagle
 
Tlf: (+45) 55 50 20 30